Welcome to the Research Group WebSite of Prof.Weikang Jiang
 Username:  Password:
 Search:    中文
Location>>Group>>Seminar Schedule
Seminar Schedule
Numbers Time Address Speaker
1 2021-02-23 F201 9:00-10:30 Shichun Huang
2 2018-10-30 F203 12.30-15.00 Shichun Huang,Xingjian Pan
3 2018-10-23 F207 12.30-14.30 Tingsheng Zhong
4 2018-10-16 F207 12.30-14.30 Chenguang Wang
5 2018-09-26 F207 10.00-11.30 Xueliang Liu
6 2018-09-17 F207 13.00-16.00 Lianchun Li, Penglin Zhang
7 2018-09-10 F103 13:00-15:00 Yannian Wang,Renhao Qu
8 2018-09-04 F301 13.00-15.30 Liang Yu, Yannian Wang
9 2018-08-21 F207 9.00-10.30 Jianzheng Gao, Dou Li
10 2018-08-14 F207 14:00-15:30 Xingjian Pan, Shichun Huang
11 2018-08-08 F207 9.00-10.30 Tingsheng Zhong
12 2018-07-17 A701 9.00-10.30 Chenguang Wang
13 2018-07-11 F303 13.00-14.30 Xueliang Liu, Renhao Qu
14 2018-07-03 F201 9.00-10.30 Penglin Zhang, Lianchun Li
15 2018-06-26 F301 9.00-10.30 Liang Yu, Yannian Wang
Total 85, Page 1/6
Copyright 2013, Homepage of Professor Weikang Jiang, All right reserved.
Technical:echao Address: School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, 800 Dongchuan Road, Shanghai
ICP20111109     You are No. 1503657 visitor!